Відновні практики в громадах

Даний напрям роботи передбачає побудову безпечного середовища шляхом підвищення потенціалу територіальних громад формувати ефективні соціальні зв’язки та посилювати згуртованість і стійкість.

ІМіП розуміє безпеку в громаді в широкому контексті. Вона, на нашу думку, включає не лише наявні системи відеоспостереження, патрулювання вулиць, пожежну безпеку та безпеку дорожнього руху, доступ до закладів охорони здоров’я та інших безпекових механізмів, а й такі компоненти, як:

  • згуртованість громади, високий рівень довіри в ній;
  • злагоджена комунікація між зацікавленими сторонами;
  • взаємодія поліції та громади, залучення жителів громади до розв’язання локальних проблем;
  • лідерський потенціал жителів громади;
  • інтегрованість вразливих суспільних груп у громаду.

У цьому напрямі, поточна діяльність ІМіП спрямована на подолання наслідків війни. З цією метою було створено національну мережу з 17 партнерських організацій громадянського суспільства, які, серед іншого, організовують і сприяють діалогу із залученням громадянського суспільства.

З 2017 до 2022 року експертами ІМІП та партнерських організацій було розроблено Методологію аналізу безпекових ризиків та потенціалу громад з безпеки. Близько 100 громад скористалися цією методологією для аналізу та вироблення релевантних безпекових стратегій, використовуючи для цього інструменти діалогу. Близько 10  стратегій стали частиною місцевих політик – тобто були затверджені як локальні програми місцевими радами.  

У 2018 році ІМіП було складено карту конфліктного потенціалу та потреб 20 місцевих громад у Донецькій та Луганській областях. Окрім того, ми  допомогли понад 30 громадам розробити індивідуальні плани розвитку та розбудувати спроможність для реалізації ініціатив з безпеки та протистояння поляризації.

ІМіП працює над підвищенням рівня безпеки в громадах через:

  • розвиток потенціалу громад до розробки і впровадження безпекових програм;
  • підвищення експертності громади в питаннях безпеки;
  • налагодження комунікації та співпраці між ключовими суб’єктами, які мають вплив на становлення безпеки; 
  • розвиток адаптивності громади до викликів.

Одним із головних завдань ІМіП щодо формування безпеки в громадах є підвищення їхньої стійкості до безпекових ризиків у середньо- та довгостроковій перспективах.

За такого комплексного підходу вдається побачити якнайширшу картину розвитку громади, у якому безпека є складником стабільного економічного зростання й запорукою соціального благополуччя.

Також ми переконані, що стратегія/програма зі створення безпечного середовища є передусім стратегією управління ризиками в громаді. Увага до безпекових викликів і пошук потенційних «точок росту» в стратегічних напрямках розвитку громади стали для нас пріоритетами.

У 2016, 2017 та 2019 роках ІМіП підготував спеціалістів та підтримав роботу пілотних програм з реінтеграції ветеранів у Чугуєві, Харкові, Івано-Франківську та ще у 5-ти громадах. Було також проведено дослідження щодо реінтеграції ветеранів війни у цих громадах у рамках Академії Фольке Бернадотта, Проєкт «Місцеве самоврядування та верховенство права в Україні».