Мирна школа

Що таке «Мирна школа»?

Мирна школа є частиною парадигми реформи освітньої системи України, у фокусі якої: оновлення підходу та принципів освітнього процесу, впровадження інклюзивної освіти, педагогіки партнерства й антибулінгової програми, перехід до навчання компетенціям. 

Модель “Мирна школа” – це інтегрований підхід та практичні інструменти включення всіх учасників освітнього процесу у розбудову системи конструктивної комунікації та взаємодії,  системи ефективного вирішення та попередження конфліктів, попередження проявів булінгу, агресії та насильницької поведінки у навчальному закладі, формування стійкості. 

“Мирна школа” базується на відновному підході. Він передбачає побудову довіри та залучення причетних до ситуації учасників у процес обговорення, прийняття рішення чи розв’язання конфлікту задля формування порозуміння, досягнення консенсусу та/або формування ненасильницького середовища.

Які компетенції формує Мирна школа?

конструктивне вирішення конфліктів
побудова та підтримка стосунків
чутливість до багатоманіття та недискримінація
саморефлексія та життєстійкість

Чого прагне Мирна школа?

“Мирна школа” спрямована на створення мирної, залученої (партисипативної), інклюзивної освітньої системи в Україні, основою якої є:

Вмотивований вчитель

що має взаєморозуміння з усіма учасниками освітнього процесу; будує та підтримує конструктивні стосунки з учнями і батьками; задоволений своєю роботою; почувається комфортно і впевнено; стійкий до стресів і робочих проблем.

Свідомий і задоволений учень

який почувається у школі безпечно та комфортно; має довірливі стосунки з адміністрацією, педагогами й іншими учнями; добре навчається; має хороші комунікативні навички; є соціально відповідальним; цінує особистісний розвиток, є стресостійким і перебуває у взаємозв’язку із власною внутрішньою життєвою силою (життєздатністю).

Ефективна адміністрація

що готова розділяти відповідальність за створення інклюзивної та безпечної атмосфери в школі з іншими учасниками освітнього процесу; застосовує “залучені” методи управління; сприяє трансформації (вирішенню) конфліктів у мирний спосіб.

Спокійні батьки

що довірливо та відкрито спілкуються з власними дітьми та вчителями; мирно вирішують непорозуміння, розділяють відповідальність за безпечну та інклюзивну атмосферу в школі, за розвиток особистості та навчальну успішність своїх дітей.

Що передбачає впровадження Мирної школи у вашій школі?

“Мирна школа” – це щоденна практика відновної комунікації/відновних навичок:                                         

 • вирішення конфліктів у відновний спосіб, застосовуючи медіацію, коло або відновну зустріч;
 • залучене прийняття рішень;
 • усвідомлення і робота з емоціями та потребами учасниками освітнього процесу;
 • неприйняття насилля та знущань;
 • створення можливостей бути почутим;
 • усвідомлення відповідальності за свої вчинки;
 • регулярне застосування відновної мови та ненасильницької комунікації

Які ключові принципи «Мирної школи»? 

 • Розуміння – вирішити конфлікт можна лише зрозумівши себе, іншу сторону та ситуацію, що склалася. Ключовим інструментом цього процесу є ефективна комунікація. Саме тому ми навчаємо слухати, ставити правильні запитання і знаходити відповіді на питання «чому?».
 • Повага виникає природно як наслідок розуміння. Коли ми розуміємо відчуття, почуття та поведінку інших людей, то усвідомлюємо свою внутрішню схожість із ними, а отже, можемо знайти в собі повагу до них.
 • Турбота – наступний етап. Це такі взаємовідносини між членами шкільної громади, де кожен піклується  про формування міцних стосунків і відновлення зруйнованих у разі виникнення конфліктів.
 • Відповідальність у Мирній школі тісно пов’язана з розумінням і означає не покарання, а усвідомлення наслідків власних дій для інших та дії на їх виправлення.

Дотримання всіх цих принципів дозволяє  сформувати у школі атмосферу довіри та безпеки.


Складові моделі “Мирна школа”

 • Методика “Restorative School” (“Відновна школа”) – спрямована на формування партнерських стосунків та ефективної комунікації між педагогами, учнями та батьками і покликана сприяти якісному освітньому процесу за сучасних ризиків. Базується на принципах відновного підходу та пропонує загальношкільний підхід до впровадження відновних практик в шкільне життя.
 • “Шкільна служба порозуміння” – шкільна структура для професійного вирішення конфліктів і навчання конструктивним моделям поведінки та комунікації, що працює за принципом «рівний – рівному» (про те, як створити таку структуру у своїй школі, дивіться у відео).
 • Методика “Resilience” (“Стійкість”) – спрямована на формування в учнів, педагогів та батьків здатності до позитивного, конструктивного опанування стресовою ситуацією через задіяння внутрішніх і зовнішніх ресурсів для підтримки своєї цілісності, повноцінного функціонування та рівноваги.

 • Підходи програми “Культура добросусідства”* щодо формування розуміння та навичок мирного співіснування у культурному різноманітті, недискримінації та поваги до “Іншого” у нашому суспільстві загалом, та шкільному середовищі зокрема.

Підпишіться на новини

Отримуйте оновлення електронною поштою