Відновне правосуддя

Цей напрям передбачає створення доступної та дієвої альтернативи каральному правосуддю через впровадження спеціальних програм відновного правосуддя, розроблених на основі позасудових способів вирішення кримінальних конфліктів

ІМіП впроваджує програми відновлення вже більше 20-ти років в Україні.  З 2003 року у співпраці з Верховним Судом України, Офісом Генеральної Прокуратури, Міністерством внутрішніх справ, Службою пробації та іншими профільними державними агенціями та експертами було розроблено та апробовано ряд методологій у сфері відновного правосуддя.

Зокрема:

  • Трирівнева Модель профілактики підліткової злочинності (об’єднання ресурсів громади з метою профілактики злочинності неповнолітніх)
  • Центр відновних практик в громаді (організація або її структурний підрозділ, діяльність яких покликана забезпечити організаційну підтримку процесу впровадження відновних практик у профілактику конфліктів у громаді)
  • Механізми взаємодії медіаторської спільноти (через Центр відновного правосуддя в громаді або іншу громадську установу)

Нам вдалося досягти вагомих результатів у цій сфері. Так, за останні 3 роки IМіП розроблено національні механізми застосування відновного правосуддя для суддів і прокурорів, а також рекомендації щодо щодо нагальних кроків на шляху впровадження відновного правосуддя в кримінальне судочинство України.