Заява ІМіП щодо інклюзивної відбудови

Поділіться своєю любов'ю

План відновлення України, презентований під час конференції в Лугано (Швейцарія) визначив основні принципи відбудови. Серед них визначено беззаперечну необхідність врахування інклюзії та демократичної участі громадян у процесі прийняття рішень. Ми в Інституті миру і порозуміння(ІМіП) твердо віримо, що забезпечення повноцінного залучення та участі громадян до процесу відновлення має важливе значення для запобігання зростання напруги, сприяння стабільності та зміцнення сталого миру. Інклюзивна відбудова передбачає довгостроковий підхід, зосереджений на розбудові стійкості та сталості територіальних громад. Такий підхід передбачає інтеграцію екологічних, соціальних та економічних аспектів в стратегії відновлення, що розвиває людський капітал та мінімізує основні причини вразливості, забезпечуючи  реалізацію практик сталого розвитку.  

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну, інструменти участі громадян в процесі прийняття рішень були здебільшого сферою місцевої демократії і використовувалися для переважно для обговорення загальних питань, пов’язаних із подоланням наслідків війни. Однак, навіть найпоширеніші інструменти перебували на стадії символічної участі громадськості і не забезпечували достатніх засобів для співпраці з державними інституціями. Як показує практика попередніх років, одних лише консультацій буде недостатньо для ефективного післявоєнного відновлення України.

Відповідно, необхідним є застосування конфліктно-чутливого підходу для розробки ефективних інструментів та рішень. Поява нових типів місцевих стратегій, розроблених з урахуванням інтересів “на місцях” та синхронізованих на регіональному та національному рівнях має вирішальне значення. Така синхронізація потребуватиме додаткових зусиль щодо координації, застосування нових форм співпраці та ефективних інструментів розбудови довіри. Під час воєнного стану критерії участі громадян у процесі прийняття рішень  мають бути збалансовані та застосовані у найефективніший спосіб.

Враховуючи вищезазначене, IМіП розробив принципи інклюзивної відбудови, якими ми керуємося у своїй роботі:

Принципи інклюзивного відновлення:

  • Розбудова потенціалу “на місцях” та попередження патерналізму. Територіальні громади мають мати достатній потенціал для забезпечення сталого розвитку. Інклюзивна відбудова має на меті розширити можливості мешканців та громад, визнаючи їхню самостійність та самодостатність у формуванні власного майбутнього. Це передбачає надання доступу до інформації, ресурсів і навичок, які дають  змогу учасникам процесу приймати поінформовані рішення, реалізовувати свої права та активно сприяти процесу відновлення “на місцях”. 
  • Врахування місцевого контексту та ресурсів громади. Територіальні громади повинні мати можливість функціонувати, спираючись насамперед на власні ресурси та не створюючи при цьому ризиків для безпеки. Завдяки включенню місцевих ресурсів і культурних елементів у програми відновлення, інтеграції стають контекстуально релевантними та узгодженими з соціальною і культурною структурою постраждалих громад. Такий підхід сприяє формуванню у місцевого населення почуття причетності, гордості та зв’язку, а також посилює соціальну згуртованість і підвищує стійкість громади.

Ресурси “на місцях” часто супроводжуються багатством місцевих знань, досвіду і традиційних практик. Залучаючи територіальні громади та носіїв традиційних знань до відновлення та інтегруючи їх з сучасними підходами можна досягнути більш ефективної та культурної інтеграції.

Підтримка ветеранів та ВПО є запорукою місцевого розвитку та успішного відновлення. Політика реінтеграції, включаючи роззброєння, демобілізацію та реінтеграцію у широкому контексті, має стати основою для відновлення та економічного зростання територіальних громад. Інклюзивна відбудова має надати передумови для розвитку навичок і  працевлаштування ветеранів та ВПО. Це може включати програми професійного навчання, послуги з працевлаштування, підтримку підприємництва та впровадження ініціатив спрямованих на зміцнення економічної самодостатності представників цих груп. Впровадження принципів інклюзивної відбудови допоможе їм відновити особисту спроможність та сталість своєї громади, надаючи відповідні навички та забезпечуючи їх можливостями працевлаштування.

  • Баланс між інклюзією та стабільністю (кризовий менеджмент). Пошук балансу між інклюзією та кризовим менеджментом має вирішальне значення для досягнення ефективної та сталої інклюзивної відбудови. 

У той час, як кризове управління зосереджується на негайному реагуванні та задоволенні нагальних потреб з урахуванням наявних ресурсів, інклюзія гарантує, що в процесі відновлення інтереси усіх верств суспільства будуть враховані, а конкретні потреби – задоволені. Таким чином, баланс між тим, що має бути зроблено і тим, що може бути зроблено, є серйозним викликом.

Запит на включення до напрацювання спільного рішення має надходити від місцевих акторів (державні інституції, громади, представників громадського сектора та місцевого бізнесу). Усі способи залучення, а також рішення мають бути узгоджені з наявними ресурсами та національними стратегіями. 

Для забезпечення стратегічної та операційної адаптації до умов виживання і розвитку громад під час війни, а також їх подальшої відбудови, актуальні та ефективні рішення потребують змістовних консультацій та залучення громадськості, експертів та зацікавлених сторін. Тому ми визначили пріоритетним завданням створення системи практик для забезпечення залучення населення до процесу відновлення в Україні. Ми віримо, що ефективна участь населення забезпечить найкраще відновлення України та її економічних і демократичних перспектив.

Інститут миру і порозуміння (ІМіП) є провідною українською неурядовою та неприбутковою організацією, яка допомагає групам та громадам досягати порозуміння у ситуаціях конфлікту та прийняття складних спільних рішень. Команда ІМіП має більш ніж 20-річний досвід впровадження та просування відновних практик. 

Цей документ розроблено та є виключно позицією організації. Твердження зазначені в тексті носять інформаційний та рекомендаційний характер і можуть бути використані з посиланням на цей документ. 

Поділіться своєю любов'ю
інститут миру і порозуміння
інститут миру і порозуміння

інститут миру і порозуміння

Статті: 63